Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17120Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διαδικτυακό σεμινάριο «Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για Ερευνητικούς Σκοπούς»
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ομιλητής: 
Συντονιστής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
08/12/2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
Tο διαδικτυακό σεμινάριο «Αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για Ερευνητικούς Σκοπούς» έχει στόχο την εξοικείωση ερευνητών και νέων επιχειρηματιών με τη χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).
Το σεμινάριο επιδιώκει την ταχεία και σε βάθος κατανόηση από τους συμμετέχοντες, των πιο πρόσφατων εξελίξεων και χρήσεων της ΤΝ σε διαφορετικά πεδία όπως Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Κλάδους Υγείας, Μηχανική και Επιστήμες Πληροφορικής. Παράλληλα, αναδεικνύει και τη σημασία της ΤΝ ως καταλύτη για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η χρήση της παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών ιδεών.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017
Έργο χρηματοδότησης: Εθνικό: 
Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας
Χρηματοδότης: 
Ελλαδα
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Σημειώσεις: 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας” και του Enterprise Europe Network Hellas, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Εμφανίζεται στις συλλογές: