Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17119Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Επιμορφωτικό σεμινάριο για την αναβαθμισμένη έκδοση OJS.3 των υπηρεσιών eJournals & eProceedings του ΕΚΤ
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
30/11/2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο "Επιμορφωτικό σεμινάριο για την αναβαθμισμένη έκδοση OJS.3 των υπηρεσιών eJournals & eProceedings".
Το σεμινάριο είχε επιμορφωτικό χαρακτήρα και εστίασε στην αναβαθμισμένη έκδοση OJS.3 του λογισμικού ανοικτού κώδικα Open Journal System και τις νέες λειτουργικότητες για τις υπηρεσίες eJournals και eProceedings που έχει δημιουργήσει το ΕΚΤ. Tο σεμινάριο απευθυνόταν σε εκδότες που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά ήταν ανοικτό και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
"Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: