Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Στατιστική έκθεση
Έκταση:
72 σελίδες
Μέγεθος:
3.16 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17117Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων, 2018-2020: Πρωτοπόρες τεχνολογίες
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η έκδοση αυτή είναι η τρίτη στη σειρά για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και αποτυπώνει τα αποτελέσματα της έρευνας για την καταγραφή των στρατηγικών και των επιχειρησιακών πρακτικών που συνδέονται άμεσα με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2018-2020, με ιδιαίτερη αναφορά στην υιοθέτηση πρωτοπόρων τεχνολογιών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της πανελλήνιας στατιστικής έρευνας που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ως η αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για θέματα ΕΤΑΚ.
Ημερομηνία: 
17/10/2022
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5557-31-7 (pdf)
978-618-5557-30-0 (print)
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Η διεξαγωγή της έρευνας υλοποιήθηκε από το Τμήμα Δεικτών και Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).
Εμφανίζεται στις συλλογές: