Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Original Paper
Έκταση:
26 σελίδες
Μέγεθος:
1.54 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17115Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Lessons for science and technology policy? Probing the Linkedin network of an RDI organisation
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
In this paper, we seek to examine the network of the Greek National Documentation Centre (EKT) as formed by its LinkedIn followers. By applying specific data collection and processing techniques, we explore the network of all the individuals that follow EKT’s LinkedIn page. Significant manual and automatic approaches have been implemented with regard to data extraction, data curation and data homogenization. The aim is to identify the network’s advancement over time, the institutions involved and the countries. The timeframe of the study spans from when the relevant LinkedIn page was constructed in 2015 to 2020. Findings indicate that there is a steady increase in the number of new followers, peaking in 2020. On an international scale, the evolution of the network of followers is imprinted and distributed in worldwide maps. In total, 68 countries have followed EKT over the examined time period. Also, in terms of followers’ institutional sector the Business Sector (BES) stands out (46.5%). Higher Education (HES) and Government Sector (GOV) are associated with 26.4 and 22.2% of the followers, respectively. Lastly, this paper provides a first institutional and country-level mapping of who constitutes the organisation’s interlocutors in the national and global RDI ecosystem.
Ημερομηνία: 
08/12/2022
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Σελίδες (στην πηγή): 
2-26
Θεματική κατηγορία: 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© The Author(s) 2022
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: