Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Στατιστική έκθεση
Έκταση:
54 σελίδες
Μέγεθος:
1.41 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17110Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2021 στην Ελλάδα: Προκαταρκτικά στοιχεία
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
Η συνοπτική αυτή στατιστική έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους βασικούς δείκτες δαπανών και προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2021 στην Ελλάδα, που απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στη Eurostat. Η παραγωγή των ευρωπαϊκών στατιστικών Έρευνας & Ανάπτυξης πραγματοποιείται από το ΕΚΤ, την αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Ημερομηνία: 
10/11/2022
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
2732-9089
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλαδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς: EKT (2022) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2021 στην Ελλάδα – Προκαταρκτικά στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Εμφανίζεται στις συλλογές: