Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
40 σελίδες
Μέγεθος:
1.04 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17108Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Participation of women in research and development in Greece. 2021 Edition.
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Gender equality constitutes a fundamental value of the European Union (EU), one of the objectives of the United Nations for Sustainable Development and an issue, which is appears to be urgent in the agenda of public policy and current affairs. This edition of the National Documentation Centre presents participation of women in research and development in Greece, relying on the latest data on women’s participation in Research & Development activities, doctoral studies and European and national research-related projects
Ημερομηνία: 
09/09/2022
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISSN: 
2944-9758
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Operational Programme "Competitiveness – Entrepreneurship- Innovation" of NSRF 2014-2020
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησηςτης εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
Greece
European Union - European Regional Development Fund
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: