Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Paper
Έκταση:
13 pages
Μέγεθος:
489.07 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17102Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Enriching the Greek National Cultural Aggregator with Key Figures in Greek History and Culture: Challenges, Methodology, Tools and Outputs
Δημιουργός: 
Περίληψη: 
Since 2015, SearchCulture.gr, the Greek cross-domain Cultural Data Aggregator, a service developed by the National Documentation Centre in Greece (EKT), has collected a growing number of 800.000 digitised Cultural Heritage Objects (CHOs) from 73 cultural institutions. Addressing metadata heterogeneity in order to be able to provide advanced search, browsing and filtering options to users has been a key target from the start. Controlled linked data vocabularies for item types, historical periods and themes were developed over the course of the past years and are being used for the semantic enrichment of the CHOs’ metadata. In the current paper we present the challenges, the methodology and tools used over the past 2 years for the process of enriching the aggregated CHOs’ metadata with person entities from a Linked Data vocabulary comprising over 8.200 entries concerning Greek persons that left some mark in history, society, science, letters and art that we created for that purpose. This latest development allows all the works relating to a person to be interlinked and semantically enriched, adds significant browse and search functionalities to the portal and, therefore, opens new horizons for Greek SSH research.
Ημερομηνία: 
2022
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
Όνομα εκδήλωσης: 
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries TPDL 2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Padova
Ημ/νία εκδήλωσης: 
20/09/2022 - 23/09/2022
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Σελίδες (στην πηγή): 
39-51
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Springer Nature Switzerland AG
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Αναγνωριστικό έργου: Αριθμός συμβολαίου (Grant/Award): 
5044975
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: