Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κεφάλαιο βιβλίου
Έκταση:
22 σελίδες
Μέγεθος:
658.68 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17101Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
The ‘Virtual Return’ Option of the Highly Educated Immigrants: The Case of Greek PhD Holders
Εναλλακτικός τίτλος: 
Η Επιλογή «Εικονικής Επιστροφής» των Μεταναστών Υψηλής Μόρφωσης: Η Περίπτωση των Ελλήνων διδακτόρων
Συγγραφέας: 
Περίληψη: 
Highly educated human capital is crucial for economic development. This has created a situation where countries compete to attract the best and the brightest. Being the case that in developed countries the demand for skilled human capital is greater than the supply, such global policies risk the possibility of less developed ones losing a significant part of their human capital. In this chapter, we review the policies followed by the countries losing their human capital to counter this trend. Greece being such a case, herein we examine the relevant policies and present the results of a novel field research. Conducted on top-tier highly educated individuals (PhD holders) who received their doctorate degree in the period 1985–2018, we examine issues of physical and virtual option as well as return policies that can be extended by the state. In terms of findings, 14.8% of these individuals currently live abroad while 31.3% of them have lived and worked abroad in the past. They maintain strong ties with Greece and they believe that the state could do certain things to help them to return (return option) as well as to facilitate their connection to the Greek economy while they still reside abroad (‘virtual return’/ ‘diaspora option’).
Ημερομηνία: 
04/10/2022
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Σελίδες (στην πηγή): 
47–68
Σειρά δημοσίευσης: 
IMISCOE Research Series
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 The Author(s)
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Open Access This chapter is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license and indicate if changes were made. The images or other third party material in this chapter are included in the chapter's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the chapter's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder.
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: