Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
132 σελίδες
Μέγεθος:
9.2 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17098Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση Δραστηριοτήτων 2020/2021
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Φωτογράφος: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Οι δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), κατά τη διετία 2020 – 2021, πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους, στις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της εμφάνισης της πανδημίας COVID-19 και της επιβεβλημένης αύξησης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην εσωτερική του λειτουργία και στην παροχή υπηρεσιών.
Στην παρούσα Έκθεση Δραστηριοτήτων περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των υπηρεσιών και των δράσεων του ΕΚΤ στους τρεις πυλώνες δραστηριοτήτων, οι νέες προκλήσεις και προοπτικές που εμφανίστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς και οι αναπτυξιακοί στόχοι που έχουν τεθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ημερομηνία: 
27/10/2022
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5557-28-7 (print)
978-618-5557-29-4 (pdf)
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: