Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17096Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διαδικτυακή εκδήλωση "Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
12/04/2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (#EKTgr) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (#ΙδΕΚ) της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, διοργάνωσαν τη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: "Marie Skłodowska-Curie Actions: Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες 2022".
H εκδήλωση εστίασε στη Δράση Postdoctoral Fellowships (Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες) των Marie Skłodowska-Curie Actions (ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη) και διοργανώθηκε στο πλαίσιο των ρόλων του ΕΚΤ και του ΙδΕΚ ως Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας που υλοποιείται από το ΕΚΤ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency - REA).
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Ορίζοντας Ευρώπη
Έργο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό: 
Marie Skłodowska-Curie Actions
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Σχετικό υλικό (εξωτερικός σύνδεσμος): 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: