Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17091Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Νέες προκηρύξεις για ανταλλαγές προσωπικού και συγχρηματοδότηση μέσω των Δράσεων MSCA
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
09/11/2021
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (#EKTgr),και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, Εθνικά Σημεία Επαφής για τις δράσεις MSCA, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EAC) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας / Research Executive Agency (REA).
Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και ιδρύματα που παρέχουν υποτροφίες. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις των Δράσεων Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges) και Συγχρηματοδότησης (COFUND) του προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους σε ειδικούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εκπροσώπους επιτυχημένων έργων από το προηγούμενο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έργο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό: 
Marie Skłodowska-Curie Actions
Χρηματοδότης: 
European Commission
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Σχετικό υλικό (εξωτερικός σύνδεσμος): 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: