Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17086Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Morning Health Talks | DiGA: Ένας νέος τρόπος για ταχεία έγκριση και αποζημίωση ψηφιακών εφαρμογών υγείας;
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
24/06/2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ως EIT Health Hub για την Ελλάδα, διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση συζήτησης και δικτύωσης μόνο για προεγγεγραμμένα ενδιαφερόμενα μέλη, με τίτλο «DiGA: Ένας νέος τρόπος για ταχεία έγκριση και αποζημίωση ψηφιακών εφαρμογών υγείας;», την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:30-13:30. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από φορείς και οργανισμούς που δύναται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και ενδιαφέρονται για την ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών στο εθνικό σύστημα υγείας, ασφαλιστικοί φορείς, επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών και ψηφιακών εφαρμογών, νεοφυείς επιχειρήσεις του τομέα της υγείας κ.ά. Η εκδήλωση είχε στόχο να παρουσιάσει το μοντέλο DiGA και σχετικές καλές πρακτικές, ενώ στη συνέχεια συζητήθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη θέματα που αφορούσαν την ενσωμάτωση ψηφιακών εφαρμογών της ψηφιακής υγείας ως μέρος των εθνικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, αναδείχθηκαν προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση αυτή.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
EIT Health
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: