Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
52 σελίδες
Μέγεθος:
1.94 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17081Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
H θέση της Ελλάδας στο European Innovation Scoreboard (EIS) 2014-2021
Δημιουργός: 
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει μια συγκριτική και συνθετική ανάλυση των επιδόσεων έρευνας και καινοτομίας για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και των σχετικών δυνατών σημείων και αδυναμιών των αντίστοιχων συστημάτων τους. Στόχος της είναι να παρέχει μια μακροσκοπική αποτύπωση του πεδίου της καινοτομίας στην Ευρώπη και να υποστηρίξει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών σχετικών με την καινοτομία. Η παρούσα έκδοση του ΕΚΤ έχει ως στόχους: (1) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος καινοτομίας της Ελλάδας το έτος 2021, (2) την παράθεση σημαντικών διαχρονικών δεδομένων και τάσεων για τις διαστάσεις του συστήματος καινοτομίας της Ελλάδας το διάστημα 2014-2021. Η έκδοση έχει βασιστεί - ως προς το κείμενο και τα δεδομένα για τα γραφήματα και τους πίνακες - στην έκδοση "European Innovation Scoreboard 2021" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στον επίσημο ιστότοπό της.
Ημερομηνία: 
11/07/2022
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5557-27-0
978-618-5557-26-3
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: