Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17078Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ικανοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Πολιτικές, τάσεις και πρακτικές
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
28/06/2022
Περίληψη: 
Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο να συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο για την επανειδίκευση (reskilling) και αναβάθμιση (upskilling) των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση "Ικανοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Πολιτικές, τάσεις και πρακτικές".
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: