Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Perspective article
Έκταση:
7 pages
Μέγεθος:
225.24 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17076Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
The Role of Science and Technology on the International Relations of a Small Country: The case of Greece
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Περίληψη: 
Issues of science and technology (S&T) have been a prime focus for policy-makers and academics within the practice of international affairs. Focusing on countries with a global footprint (or even serving under respective governmental structures), their main objective has been to contextualize S&T within the conduct of a country’s foreign affairs (Skolnikoff, 1993; Osiris, 2006). Given the implications of such issues on matters of knowledge, collaboration, entrepreneurial activities,the establishment of networks, and financial rewards, scholars and practitioners have seen the potential to project power to be exploited.
Ημερομηνία: 
Ιου-2021
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Αρ. Φύλλου: 
2
Τεύχος: 
3
Σελίδες (στην πηγή): 
25-31
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© RIS, 2021
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
This is a perspective written by Evi Sachini and Nikos Karampekios (National Documentation Centre (EKT), Greece), and published in Science Diplomacy Review Vol. 3 | No. 2 | July 2021.
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: