Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
eNewsletter EKT
Μέγεθος:
1.73 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17073Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
eNewsletter EKT (τεύχος 419, 01-30/06/2022)
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στην ύλη του τεύχους 419 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άρθρα για προσεχείς εκδηλώσεις του ΕΚΤ, σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, τον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων SearchCulture.gr, την πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του ΕΚΤ για την ευχρηστία των υπηρεσιών του, ενημέρωση για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου GENDERACTIONplus, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του EIT Health, και άλλα νέα που σχετίζονται με δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού.
Το μηνιαίο eNewsletter του ΕΚΤ σας ενημερώνει για όλες τις δραστηριότητες του ΕΚΤ σε θέματα Ψηφιακού Περιεχομένου, Έρευνας, Επιστήμης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, για σχετικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, προκηρύξεις & διαγωνισμούς, καθώς και για τα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα
Ημερομηνία: 
Ιου-2022
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Αρ. Τεύχους: 
419
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: