Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Online version of the original article before inclusion in an issue
Έκταση:
15 pages
Μέγεθος:
602.89 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17072Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Innovation as a cause of highly skilled migration: Evidence from Greece
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
This study investigates innovation as a cause of highly skilled migration. Drawing on a totally new database that includes all the Greek PhD holders, combined with panel data from the Global Innovation Index covering 57 countries over the 2009–2020 period, we find that innovation constitutes a strong determinant for highly skilled migration. That is, a rise in innovative performance is positively associated with an increase in the number of highly skilled Greek migrants. We further find a two-way causality between innovation and highly skilled migration. Namely an increase in the number of highly skilled Greek migrants positively affects innovative performance. While most of the recent studies have comprehensively addressed the positive effects of skilled migration on innovation, they have not looked at innovation as a determinant of highly skilled migration. We further discuss the potential implications of our findings on countries displaying low innovative performance coupled with brain drain.
Ημερομηνία: 
01/07/2022
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
ISSN: 
0020-7985
1468-2435
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Τεύχος: 
00
Σελίδες (στην πηγή): 
1-15
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 International Organization for Migration
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
This is the online version of the original article before inclusion in an issue, available via free access on Wiley Online Library. The final version can be found at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.13035 as follows: Labrianidis, L., Sykas, T., Sachini, E. & Karampekios, N. (2022) Innovation as a cause of highly skilled migration: Evidence from Greece. International Migration, 00, 1– 15.
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: