Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Conference paper
Έκταση:
12 pages
Μέγεθος:
660.41 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (pre-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17070Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Publishing LOD Vocabularies in Any Schema with Semantics.gr
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Περίληψη: 
Semantics.gr is an innovative, cutting-edge platform developed by the National Documentation Centre (EKT) for the creation, curation, interlinking and publishing of vocabularies, thesauri, classifications and authority files (collectively referred to as Vocabularies in this paper) as Linked Open DataQuery. Besides SKOS, Semantics.gr can accommodate vocabularies of any data model that can be expressed as an OWL ontology. Through a user-friendly GUI, a user can represent a particular data model (i.e. SKOS or MADS/RDF) by configuring the relevant OWL classes and properties and setting appropriate constraints as a Vocabulary Schema. The Vocabulary Schema, in turn, provides the blueprint for the term forms through which a user adds or updates individual terms. To date, we have represented various established data models in Semantics.gr, such as SKOS, EDM’s contextual classes, MADS/RDF (for person names and organizations) and Schema.org, creating, in parallel, several custom Vocabulary Schemas capturing specialized vocabulary needs. We have also developed several Vocabularies that we use, on one hand, as controlled vocabulary lists in our digital repositories as well as to enrich 3rd party data in the national cultural aggregator, SearchCulture.gr, and the scientific data aggregator, OpenArchives.gr. Vocabularies are published as RDF and also via a Web API under an open license and are, therefore, free for any entity to reuse for their purposes in their own systems. Semantics.gr is launching as a free service to organizations that wish to create and publish their vocabularies as LOD, with the intention to become a central public platform for publishing and re-using authoritative LOD Vocabularies and to develop an active community around the service.
Ημερομηνία: 
01/04/2022
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
ISBN: 
978-3-030-98876-0
978-3-030-98875-3
Όνομα εκδήλωσης: 
15th International Conference, MTSR 2021, Virtual Event
Ημ/νία εκδήλωσης: 
29/11/2021 - 03/12/2021
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Τεύχος: 
1537
Σελίδες (στην πηγή): 
280-290
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Springer Nature Switzerland AG
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
This is the author’s version of the research manuscript. The version of record of this article, first published in Communications in Computer and Information Science book series (CCIS,volume 1537) is available online at Publisher’s website: https://doi.org/10.1007/978-3-030-98876-0_25
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Research Information and Technology System: Digital Content Aggregation, Documentation and Dissemination Infrastructure ensuring interoperability, long-term preservation and open access
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Reform of the Public Sector" (NSFR)
Χρηματοδότης: 
Greece and the European Union
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: