Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17040Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διαδικτυακή εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie Actions: Διδακτορικά Δίκτυα 2022»
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
24/05/2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network - Hellas, και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στην Κύπρο, διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Marie Skłodowska-Curie Actions - Διδακτορικά Δίκτυα 2022», την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 (10:30-13:00). H εκδήλωση εστίασε στη Δράση Doctoral Networks (Διδακτορικά Δίκτυα) των Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στη συνεργασία ακαδημαϊκού και μη-ακαδημαϊκού τομέα για την εκπαίδευση νέων ερευνητών, ενώ διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency - REA). Oι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη δεύτερη προκήρυξη της Δράσης Doctoral Networks που ανακοινώνεται τον Μάιο του 2022 και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Ορίζοντας Ευρώπη
Έργο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό: 
Marie Skłodowska-Curie Actions
Εμφανίζεται στις συλλογές: