Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
eNewsletter EKT
Μέγεθος:
1.16 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16903Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
eNewsletter EKT (τεύχος 377, 01-15/04/2019)
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στην ύλη του τεύχους 377 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άρθρα που παρουσιάζουν τον ρόλο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως διαπιστευμένου Εθνικού Συσσωρευτή Πολιτιστικών Δεδομένων για τη Europeana, τις πρακτικές οργάνωσης και διάθεσης αρχειακών πηγών του Αρχείου Καβάφη κ.α.
Το δεκαπενθήμερο eNewsletter του ΕΚΤ σας ενημερώνει για όλες τις δραστηριότητες του ΕΚΤ σε θέματα Ψηφιακού Περιεχομένου, Έρευνας, Επιστήμης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, για σχετικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, προκηρύξεις & διαγωνισμούς, καθώς και για τα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.
Ημερομηνία: 
01/04/2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αρ. Τεύχους: 
377
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: