Αρχεία στο τεκμήριο
Σελίδες:
9
Μέγεθος:
10.13 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16827Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Αποτελέσματα αποτίμησης Α’ κύκλου Δράσης Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών
Εναλλακτικός τίτλος: 
Αποτελέσματα αποτίμησης Δράσης Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας: Α΄κύκλος 2017-2019
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει εποπτικά με infographics τα αποτελέσματα αποτύπωσης ωφελούμενων και αποτίμησης του πρώτου κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» που έχει ως στόχο την υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας. Τα δεδομένα προέκυψαν βάσει της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη Δράση. Το ΕΚΤ λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων για την ενίσχυση νέων επιστημόνων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020".
Ημερομηνία: 
2021
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση" 2014-2020
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο : 
Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5010794
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Το παρόν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020».
Εμφανίζεται στις συλλογές: