Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Στατιστική έκθεση
Έκταση:
8 σελίδες
Μέγεθος:
10.62 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16826Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Αποτελέσματα αποτίμησης δράσεων Ενίσχυσης Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Η συνοπτική αυτή έκδοση παρουσιάζει εποπτικά με infographics τα αποτελέσματα αποτύπωσης ωφελούμενων και αποτίμησης των τριών προκηρύξεων που είχαν ως στόχο την υποστήριξη υποψήφιων διδακτόρων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις ακόλουθες Δράσεις: Α’ προκήρυξη – ΕΔΒΜ10 Α’ κύκλος Δράσης «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας», Β’ προκήρυξη – ΕΔΒΜ31 Δράση «Υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου κύκλου», Γ’ προκήρυξη – ΕΔΒΜ10 Β’ κύκλος Δράσης «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού μέσω της Υλοποίησης Διδακτορικής Έρευνας». Τα δεδομένα προέκυψαν βάσει της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις προαναφερόμενες Δράσεις. Το ΕΚΤ λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων για την ενίσχυση νέων επιστημόνων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020".
Ημερομηνία: 
06/04/2021
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση" 2014-2020
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναγνωριστικό έργου: Αριθμός συμβολαίου (Grant/Award): 
5010794
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Το παρόν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020».
Εμφανίζεται στις συλλογές: