Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Κείμενο της έκδοσης
Έκταση:
41 σελίδες
Μέγεθος:
1.97 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16823Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Τεκμηριώνοντας τις δημόσιες πολιτικές: Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αποτίμησης 4 Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται, ως μελέτη περίπτωσης, η διαδικασία υλοποίησης εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) του έργου που αφορά την παρακολούθηση των Δράσεων ΕΣΠΑ για τα τριτοβάθμια ιδρύματα και την ενίσχυσή τους με διδακτικό προσωπικό, την ενδυνάμωση της έρευνας μέσω εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών, καθώς και τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων. Ευρύτερα, μέσα από αυτή την πραγματολογική μελέτη περίπτωσης, επιδιώκεται να προσδοθούν εμπειρικά χαρακτηριστικά στην έννοια του τεκμηριωμένου σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής. Συγκεκριμένα, η παρούσα έκδοση επιδιώκει να αναδείξει την ανάπτυξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων και τη συνεπακόλουθη παραγωγή δεικτών, στοιχείων, policy insights και οπτικοποιημένων συνόψεων - δηλαδή του υλικού που λειτούργησε ενισχυτικά ως προς την ίδια την τεκμηρίωση της ασκούμενης πολιτικής, δημιουργώντας έναν ενάρετο κύκλο διοικητικής ανάδρασης. Πέρα από την παρουσίαση της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης, στόχος της νέας αυτής έκδοσης του ΕΚΤ είναι να αναδειχθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης του σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής, ο οποίος δίνει έμφαση στην τεκμηρίωση και θα πρέπει να υιοθετηθεί σε μία σειρά από αντίστοιχες δημόσιες πολιτικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες, ιδίως αυτές που υλοποιούν ευρύτερες αναπτυξιακές στρατηγικές.
Ημερομηνία: 
01/06/2021
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5557-07-2
978-618-5557-12-6
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: