Αρχεία στο τεκμήριο
Περιγραφή:
Article text
Σελίδες:
11 σελίδες
Μέγεθος:
713.34 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16821Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide Survey
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
This paper presents findings of a nation-wide study examining the impact of COVID-19 on researchers. Findings indicate that more than half of researchers experienced personal or family mental strain due to COVID-19 pandemic effects. COVID-19 pandemic is being treated as an opportunity by six out of ten researchers in terms of more time for study and planning future research activities (78 per cent). The majority of researchers (73 per cent) believe that Science and Technology will emerge enhanced from the pandemic in the public sphere. Relating our findings with research outcomes of existed surveys, it appears that COVID-19 had a significant impact on researchers’ and workers’ psychosocial life. Researchers’ and scientists’ standpoint suggest that Science and Technology will be upgraded in the public dialogue. Finally, researchers viewed the pandemic as an opportunity for more time for study and planning of future research activities while working time, with respect to other countries, decreased the most.
Ημερομηνία: 
2021
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
Μέρος : 
scab028
Σελίδες (στην πηγή): 
1-11
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021, Oxford University Press
© 2021, Evi Sachini, Lois Labrianidis, Konstantinos Sioumalas-Christodoulou, Charalampos Chrysomallidis, Galatios Siganos, Agathi Belouli, Nikolaos Karampekios
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Aricle published by Oxford University Press and available at https://doi.org/10.1093/scipol/scab028: Evi Sachini, Lois Labrianidis, Konstantinos Sioumalas-Christodoulou, Charalampos Chrysomallidis, Galatios Siganos, Agathi Belouli, Nikolaos Karampekios, Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide Survey, Science and Public Policy, 2021; scab028
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: