Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Online version of the original article before inclusion in an issue
Έκταση:
11 σελίδες
Μέγεθος:
713.34 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16821Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide Survey
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
This paper presents findings of a nation-wide study examining the impact of COVID-19 on researchers. Findings indicate that more than half of researchers experienced personal or family mental strain due to COVID-19 pandemic effects. COVID-19 pandemic is being treated as an opportunity by six out of ten researchers in terms of more time for study and planning future research activities (78 per cent). The majority of researchers (73 per cent) believe that Science and Technology will emerge enhanced from the pandemic in the public sphere. Relating our findings with research outcomes of existed surveys, it appears that COVID-19 had a significant impact on researchers’ and workers’ psychosocial life. Researchers’ and scientists’ standpoint suggest that Science and Technology will be upgraded in the public dialogue. Finally, researchers viewed the pandemic as an opportunity for more time for study and planning of future research activities while working time, with respect to other countries, decreased the most.
Ημερομηνία: 
04/06/2021
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Τεύχος: 
4
Τόμος : 
48
Σελίδες (στην πηγή): 
451-461
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021, Evi Sachini, Lois Labrianidis, Konstantinos Sioumalas-Christodoulou, Charalampos Chrysomallidis, Galatios Siganos, Agathi Belouli, Nikolaos Karampekios
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
This is the online version of the original article before inclusion in an issue, available via free access on the site of the publisher, Oxford University Press. The final version can be found at: https://doi.org/10.1093/scipol/scab028 as follows: Evi Sachini, Lois Labrianidis, Konstantinos Sioumalas-Christodoulou, Charalampos Chrysomallidis, Galatios Siganos, Agathi Belouli, Nikolaos Karampekios, Research on Researchers. Coping during COVID-19. Results on a Nation-Wide Survey, Science and Public Policy, Volume 48, Issue 4, August 2021, Pages 451–461
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση περιοδικού: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: