Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16800Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with Sergio Arzeni, Director, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, Organisation for Economic Co-operation and Development, #WIRE2014eu
Εναλλακτικός τίτλος: 
Open Data & Innovation as policy for Entrepreneurship & Local development
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Open Data & Innovation as policy for Entrepreneurship and Local development Interview with Sergio Arzeni, Director, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, Organisation for Economic Co-operation and Development, Week of Innovative Regions in Europe, WIRE 2014, 12-13 June, Athens, Greece
Ημερομηνία: 
13/06/2014
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Wire 2014: Week of innovative regions in Europe (Wire V)
Τόπος εκδήλωσης: 
Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens
Ημ/νία εκδήλωσης: 
12/06/2014 - 13/06/2014
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: