Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16795Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with Kostas Strataridakis, ICT Director of the Decentralized Administration of Decentralized Administration of Crete, #WIRE2014eu
Εναλλακτικός τίτλος: 
Συνέντευξη με τον Κώστα Στραταριδάκη, #WIRE2014eu
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Συνέντευξη με τον Κώστα Στραταριδάκη, Περιφέρεια Κρήτης, για τα ανοικτά δεδομένα και τη σημασία τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Week of Innovative Regions in Europe WIRE 2014, 12-13 Ιουνίου, Αθήνα.
Week of Innovative Regions in Europe WIRE 2014, 12-13 June, Athens, Greece (In Greek)
Ημερομηνία: 
12/06/2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Wire 2014: Week of innovative regions in Europe (Wire V)
Τόπος εκδήλωσης: 
Aegli Zappiou Kipos Zappiou, Athens
Αίγλη Ζαππείου
Ημ/νία εκδήλωσης: 
12/06/2014 - 13/06/2014
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: