Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16793Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
EKT: Υπηρεσίες Έρευνας & Καινοτομίας στον τομέα της Υγείας
Δημιουργός: 
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Στο βίντεο αυτό παρουσιάζονται οι Υπηρεσίες Έρευνας & Καινοτομίας που παρέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas http://www.enterprise-hellas.gr​ και του EIT Health Hub στην Ελλάδα, καθώς και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» http://www.ekt.gr/horizon2020​. Επιπλέον, παρουσιάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις και οργανισμούς στον τομέα της Υγείας.
Ημερομηνία: 
26/02/2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: