Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16792Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
A digital assistant for small shop owners
Δημιουργός: 
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
With support from the Enterprise Europe Network and the National Documentation Centre, a partner of the Greek node of the Network, Intale has grown and is currently eyeing foreign markets. 20.09.2016 EntrepreneurshipInnovationTechnologyFunding Intale, a digital platform created in 2010, provides ‘superhero powers’ to small shop owners and convenience stores’ managers, by providing them with cutting-edge management tools. With support from the Enterprise Europe Network and the National Documentation Centre, partner in the Greek node of the Network, Intale has grown and is currently eyeing foreign markets. While some of his university colleagues dreamt of pursuing a career abroad, young entrepreneur Fanis Koutouvelis was resolved to stay and inspire the growth of start-ups across Greece. Sensing a potential business opportunity, he stopped his studies to pursue his dream. The young entrepreneur developed a platform allowing shop owners to manage stock, orders, product placement and suppliers more effectively.
Ημερομηνία: 
25/01/2017
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: