Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16766Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ανάπτυξη εφαρμογών προσομοίωσης πραγματικών εργασιακών περιβαλλόντων σε εικονικούς κόσμους, Χρυσή Βιτσιλάκη, Human Innovation Technologies
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Η Χρυσή Βιτσιλάκη από την εταιρεία Human Innovation Technologies παρουσιάζει εφαρμογές προσομοίωσης πραγματικών εργασιακών περιβαλλόντων σε εικονικούς κόσμους και computerized ψυχομετρικών εργαλείων - Virtual World Simulations. Πρόκειται για εφαρμογές εικονικών κόσμων (υπολογιστή ή μέσω web) για την προσομοίωση εργασιακών περιβαλλόντων ή συγκεκριμένων θέσεων εργασίας και των διαδραστικών καταστάσεων της πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσομοίωσης, ο χρήστης παίζει τον ρόλο του εργαζομένου, με σκοπό την εκπαίδευση, την αξιολόγηση των προσόντων του ή την πιστοποίηση αυτών. Ο χρήστης επικοινωνεί με πελάτες και συνεργάτες (ευφυή agents) και λαμβάνει αποφάσεις όπως στην πραγματική ζωή.
Ημερομηνία: 
03/03/2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
81η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Τόπος εκδήλωσης: 
Θεσσαλονίκη
Ημ/νία εκδήλωσης: 
10/09/2016 - 18/09/2016
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Είναι μέρος του: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: