Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16752Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Knowledge & Partnership Bridges Videoteaser (2017)
Δημιουργός: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
With the "Knowledge and Partnership Bridges" Initiative, Greek scientists - researchers, entrepreneurs and professionals - can create a global digital community, found centers for knowledge exchange and foster ties of cooperation between Greece and the world. Sign in at www.knowledgebridges.gr and get access to reward programs and networking services for the Greek Diaspora and Greece. Knowledge and Partnership Bridges: Bridging the distance using knowledge
Ημερομηνία: 
27/10/2017
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: