Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16728Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with John Kampas, Founder and CEO of EMPIST, Γέφυρες Γνώσης & Συνεργασίας
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
John Kampas, entrepreneur at heart, founded Empist in 2000 aiming to create an international technology solutions company. Needing to find a way to support customers in different time zones he brought a branch of his company in Greece in 2014. The Greek team not only has brought value to the company but also a pillar of hope for Greece’s future and John is well aware that he is helping to keep talented personnel from fleeing Greece. According to John the investment in the Greek branch was one of the best decisions the company has made thus far.
Ημερομηνία: 
11/06/2019
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: