Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16709Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with Peter Nagy EIT Health, InnoSTARS Project Manager
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Following on from the “EIT Awareness Day” event (Athens, March 18, 2016), Péter Nagy (EIT Health, InnoSTARS Project Manager) talked to the National Documentation Centre/EKT regarding the course of action for EIT Health, as well as the possibility for Greek participation and its advantages.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)» (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016), ο Péter Nagy (EIT Health, InnoSTARS Project Manager) μίλησε στο ΕΚΤ για τις δραστηριότητες του ΕΙΤ στον τομέα της Υγείας, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής και τα οφέλη για τους ελληνικούς φορείς.
Ημερομηνία: 
18/03/2016
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2016 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: