Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16708Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with Pier Luigi Francescini EIT Raw Materials, CLC South Manager
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Following on from the “EIT Awareness Day” event (Athens, March 18, 2016), Pier Luigi Franceschini (EIT Raw Materials, CLC South Manager) talked to the National Documentation Centre/EKT regarding the course of action for EIT Raw Materials, as well as the possibility for Greek participation and its advantages.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)» (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016), ο Pier Luigi Franceschini (EIT Raw Materials, CLC South Manager) μίλησε στο ΕΚΤ για τις δραστηριότητες του ΕΙΤ στον τομέα των Πρώτων Υλών, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής και τα οφέλη για τους ελληνικούς φορείς.
Ημερομηνία: 
18/03/2016
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2016 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: