Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16705Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with Fabio Pianesi EIT Digital, Research Director
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Following on from the “EIT Awareness Day” event (Athens, March 18, 2016), Fabio Pianesi (EIT Digital, Research Director) talked to the National Documentation Centre/EKT regarding the course of action for EIT Digital, as well as the possibility for Greek participation and its advantages.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)» (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016), ο Fabio Pianesi (EIT Digital, Research Director) μίλησε στο ΕΚΤ για τις δραστηριότητες του ΕΙΤ σχετικά με την ψηφιακή καινοτομία και εκπαίδευση, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής και τα οφέλη για τους ελληνικούς φορείς.
Ημερομηνία: 
18/03/2016
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2016 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: