Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16704Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with Mike Cherrett ΕΙΤ, Climate-KIC, Director Operations
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Following on from the “EIT Awareness Day” event (Athens, March 18, 2016), Mike Cherrett, (ΕΙΤ, Climate-KIC, Director Operations) talked to the National Documentation Centre/EKT regarding the course of action of the Climate KIC (Knowledge Innovation Cluster), as well as the possibility for Greek participation and its advantages.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)» (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016), ο Mike Cherrett, (ΕΙΤ, Climate-KIC, Director Operations) μίλησε στο ΕΚΤ για τις δραστηριότητες της «Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας» για το Κλίμα (Knowledge Innovation Cluster, KIC), καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής και τα οφέλη για τους ελληνικούς φορείς.
Ημερομηνία: 
18/03/2016
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2016 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: