Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16702Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Interview with Mathea Fammels, Head of Unit "Policy and Communications" (acting), EIT
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Following on from the “EIT Awareness Day” event (Athens, March 18, 2016), Mathea Fammels (EIT, Head of Unit "Policy and Communications") talked to the National Documentation Centre/EKT regarding EIT’S mission, the benefits for an institution that will participate in its Knowledge Innovation Clusters (KICs), EIT’S success stories so far and its promotion of a more entrepreneurial and innovative culture in Europe.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)» (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016), η Mathea Fammels (EIT, Head of Unit "Policy and Communications") μίλησε στο ΕΚΤ για την αποστολή του EIT, τα οφέλη από τη συμμετοχή στις «Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας» (Knowledge Innovation Clusters, KICs), τις πρώτες ιστορίες επιτυχίας, καθώς και την προώθηση μιας κουλτούρας στην Ευρώπη προσανατολισμένης στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
Ημερομηνία: 
18/03/2016
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2016 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: