Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16696Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Συνέντευξη με τον Αντώνιο Φυσεκίδη, KIC Project Officer from the EIT HQ
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)» (Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016), ο Αντώνιος Φυσεκίδης (EIT HQ, KIC Project Officer) μίλησε στο ΕΚΤ για τις βασικές χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΙΤ, ενώ έδωσε στοιχεία για την έως τώρα συμμετοχή των ελληνικών φορέων, καθώς και συμβουλές για βελτίωση των ποσοστών αυτών στις νέες προκηρύξεις.
Following on from the “EIT Awareness Day” event (Athens, March 18, 2016), Antonios Fysekidis (EIT HQ, KIC Project Officer) talked to the National Documentation Centre/EKT regarding the main funding opportunities and instruments available via EIT, while offering the first statistics concerning the Greek participation so far, along with advice for future improvement on those statistics.
Ημερομηνία: 
18/03/2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2016 National Documentation Centre
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: