Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16692Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Συνέντευξη με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος Genkyotex SA
Εναλλακτικός τίτλος: 
Συνέντευξη με τον Ηλία Παπαθεοδώρου "Περί Καινοτομίας"
Ερωτώμενος σε συνέντευξη: 
Ερωτών σε συνέντευξη: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Μία από τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που δόθηκαν στο Hellenic Innovation Forum 2017 ήταν αυτή που έδωσε ο Ηλίας Παπαθεοδώρου (CEO, Genkyotex SA) με τίτλο "Περί Καινοτομίας". Σε συνέντευξη στον Μαργαρίτη Προέδρου μετά την εκδήλωση, ο Η. Παπαθεοδώρου παρουσιάζει τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας, αναδεικνύει τον ρόλο των venture capitals και επισημαίνει την ανάγκη αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα. Επίσης, υπογραμμίζει τη θετική συνεισφορά του brain drain, όταν αυτό συνοδεύεται από επιστροφή των επιστημόνων στη χώρα έχοντας αποκτήσει σημαντική ερευνητική και εργασιακή εμπειρία.
Ημερομηνία: 
2017
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2017 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2017 National Documentation Centre
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: