Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16684Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης 2018
Δημιουργός: 
Γραφίστας: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου #EKTgr​ συγκεντρώνει δεδομένα και παράγει δείκτες για τους δρώντες του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας. Μελετά τις μεταξύ τους σχέσεις και τη συσχέτιση με τις δημόσιες πολιτικές. Τροφοδοτεί με δεδομένα τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών. #metricsEKT​. Βασική προτεραιότητα της στρατηγικής του ΕΚΤ αποτελεί η αποτύπωση, με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δείκτες, της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία: 
04/11/2020
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Το έργο διατίθεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
Animation: Αλεξία Μπαράκου, Μουσική: «Going Higher» από το Bensound.com
Εμφανίζεται στις συλλογές: