Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16682Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 2016-2018
Δημιουργός: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, συγκεντρώνει δεδομένα και παράγει δείκτες για τους δρώντες του συστήματος έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας. Μελετά τις μεταξύ τους σχέσεις και τη συσχέτιση με τις δημόσιες πολιτικές. Τροφοδοτεί με δεδομένα τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών. Βασική προτεραιότητα της στρατηγικής του ΕΚΤ αποτελεί η αποτύπωση, με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δείκτες, της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία: 
Νοε-2020
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Το έργο διατίθεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0
Έχει σχέση με: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Σημειώσεις: 
Animation: Αλεξία Μπαράκου
Εμφανίζεται στις συλλογές: