Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16675Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ο Πολιτισμός στον Ψηφιακό Δημόσιο Χώρο: Ένα σεμινάριο γνωριμίας με το SearchCulture.gr
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία έναρξης εκδήλωσης: 
01/12/2020
Ημ/νία λήξης εκδήλωσης: 
01/12/2020
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
Πρόκειται για διαδικτυακό σεμινάριο γνωριμίας με τον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, παρουσιάζεται, από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΚΤ, η υποδομή του SearchCulture.gr και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η συλλογή ενός φορέα για να ενταχθεί στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου, αλλά και τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο μεγάλο αυτό δίκτυο φορέων πολιτισμού. Παρουσιάζονται ακόμη κάποιες από τις διαδικασίες που συμβαίνουν στην “αφανή” πλευρά του συσσωρευτή και που βελτιώνουν σημαντικά την αξία χρήσης του πολιτιστικού περιεχομένου, όπως οι δίγλωσσοι σημασιολογικοί εμπλουτισμοί. Στη συνέχεια, η Χαρά Αποστολάκη από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Βενιζέλος" μιλά για τη συνεργασία του Ιδρύματος με το ΕΚΤ, ενώ ο Δημήτρης Μπουρίκος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και η Θεοδώρα Γκένιου, παρουσιάζουν την αξία της χρήσης του SearchCulture.gr από την πλευρά του ερευνητή και της εκπαιδευτικού αντίστοιχα. Το σεμινάριο απευθύνεται στους φορείς του πολιτισμού, σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία, δήμους και ιδρύματα, όπως επίσης και στους τεχνικούς αναδόχους που συμμετέχουν σε έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικών συλλογών. Απευθύνεται τόσο στους φορείς που ήδη συμμετέχουν στο SearchCulture.gr, όσο και σε νέους φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: