Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Προδιαγραφές
Έκταση:
79 σελίδες
Μέγεθος:
2.49 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16660Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προτυποποιημένη δημοσίευση επιστημονικών ψηφιακών πόρων και την ένταξή τους στο OpenArchives.gr
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Ο οδηγός περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και τεκμηρίωσης ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης OpenArchives.gr του ΕΚΤ και το καθιστούν συμβατό με άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή υποδομή OpenAIRE, καθώς και τρίτα συστήματα και εφαρμογές που αξιοποιούν το ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο για την παραγωγή νέας γνώσης.
Απευθύνεται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και εκδότες επιστημονικού περιεχομένου αλλά και ευρύτερα, σε φορείς οι οποίοι παράγουν και διαθέτουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας, όπως γκρίζα βιβλιογραφία, επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά δεδομένα, κ.λ.π.
Ημερομηνία: 
Φεβ-2021
Γλώσσα: 
Ελληνικά
ISBN: 
978-618-5557-03-4 (pdf)
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2021 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας -Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5044975
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Αναγνωριστικό χρηματοδότη: ISNI: 
12365
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: