Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
24 σελίδες
Μέγεθος:
758.4 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16656Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η θέση της Ελλάδας στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της E.E.
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Συνοπτική έκδοση που παρουσιάζει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ28, με συγκεκριμένους δείκτες για τον αριθμό συμμετοχών σε έργα και την Κοινοτική Χρηματοδότηση, συνολικά και ανά πρόγραμμα. Τα στοιχεία της παρούσας έκθεσης έχουν αντληθεί από τη βάση της ΕΕ ecorda, με ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης στοιχείων από την ΕΕ 11.11.2015. Η παρούσα αναφορά ανήκει στη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, με δείκτες που αναδεικνύουν σημαντικές πλευρές της εγχώριας ερευνητικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία: 
03/06/2016
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2016 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: