Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
60 σελίδες
Μέγεθος:
1.65 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16655Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Επιστημονική αριστεία στις περιφέρειες σύγκλισης της ΕΕ: η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό" 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η μελέτη συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ερευνητικό Δυναμικό (REGPOT)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του ΕΚΤ με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Αποτελεί επικαιροποίηση της μελέτης «Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ: η περίπτωση της Ελλάδας 2007 – 2012» και περιλαμβάνει στοιχεία που καλύπτουν όλη την περίοδο υλοποίησης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.
Ημερομηνία: 
20/08/2015
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-28-4
978-618-5079-29-1
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: