Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
64 σελίδες
Μέγεθος:
1.65 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16654Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές": 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007 – 2013
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η έκδοση συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures, INFRASTRUCTURES)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την Έρευνα της ΕΕ).Οι "Ερευνητικές Υποδομές" είναι εγκαταστάσεις, ερευνητικοί πόροι, οργανωτικά συστήματα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τις ερευνητικές κοινότητες για τη διεξαγωγή ερευνητικών δράσεων και την παραγωγή καινοτομίας, στα πεδία ενδιαφέροντος τους και σε συνέργεια με ιδιωτικό τομέα. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βασικό επιστημονικό εξοπλισμό, σύνολα εργαλείων, συλλογές, αρχεία ή επιστημονικά δεδομένα, ηλεκτρονικές υποδομές, υπολογιστικά συστήματα και λογισμικό, επικοινωνιακά δίκτυα, συστήματα προώθησης της ανοικτής πρόσβασης και ψηφιακής εμπιστοσύνης. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ.
Ημερομηνία: 
16/08/2015
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-16-1
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: