Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
18 σελίδες
Μέγεθος:
859.19 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16652Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ: συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα και κατηγορία φορέων
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Περίληψη: 
Συνοπτική έκδοση που παρουσιάζει την κοινοτική χρηματοδότηση που έλαβαν οι ελληνικοί φορείς την περίοδο 2007-2013 ανά πρόγραμμα, κατηγορία φορέων και κωδικό οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 2).
Ημερομηνία: 
12/07/2015
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Για την επεξεργασία των στοιχείων και την παραγωγή των δεικτών εργάσθηκαν τα στελέχη της Μονάδας Μητρώων, Δεικτών & Υπηρεσιών Έρευνας & Καινοτομίας του ΕΚΤ.
Εμφανίζεται στις συλλογές: