Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
143 σελίδες
Μέγεθος:
2.86 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16648Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα Information and Communication Technologies: 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η έκδοση συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information & Communication Technologies/ICT)» (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας διαμόρφωσης και ελέγχου των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα αιτήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. Ενσωματώνει δράσεις για τη σταθερότητα και ασφάλεια των υποδομών δικτύων και υπηρεσιών, την απόδοση και αξιοπιστία των ηλεκτρονικών συστημάτων και των εξαρτημάτων, τα εξατομικευμένα συστήματα ΤΠΕ και τη διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου, ενώ προωθεί τη διακρατική συνεργασία και υποστηρίζει τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλιών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά υψηλά το ενδιαφέρον και το ποσοστό συμμετοχής της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συμμετέχοντας με φορείς που εντάσσονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας των ΤΠΕ στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα: Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Βιομηχανία, Επιχειρήσεις, Συλλογικοί φορείς. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ.
Ημερομηνία: 
22/08/2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-14-7
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: