Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
58 σελίδες
Μέγεθος:
7.86 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16647Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα το 2011
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Μετά την εκτεταμένη καταγραφή των Ελληνίδων ερευνητριών με το έργο «Χαρτογράφηση του Επιστημονικού Χώρου του Ελληνικού Γυναικείου Ερευνητικού Δυναμικού», τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα GENDERA και SHEMERA4 αλλά και την καθιερωμένη πλέον πανευρωπαϊκή έκδοση «She figures», το ΕΚΤ συνεισφέρει σήμερα, με την παρούσα έκδοση, στον διάλογο για τον ορισμό και τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής συνείδησης στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, τόσο στην κοινωνία, όσο και στον τομέα της απασχόλησης σχετικά με έρευνα και ανάπτυξη. Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει αναλυτικούς δείκτες για τη διάσταση του φύλου στον χώρο της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει δείκτες για τη συμμετοχή των γυναικών στον τομέα E&Aι συγκρίνοντάς τη με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών πολιτικών βάσει στόχων για την ισότητα των φύλων στην έρευνα. Οι δείκτες προέρχονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Ε&Α του έτους 2011, η παραγωγή των οποίων πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Ημερομηνία: 
18/08/2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5079-12-3
978-618-5079-11-6
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Περιλαμβάνονται πίνακες διαγραμμάτων και στοιχείων. Το Παράρτημα με τους πίνακες στοιχείων έχει ως εξής:
Πίνακας 2.1: Προσωπικό Ε&Α ανά φύλο στις χώρες της ΕΕ (αριθμός ατόμων), 2011
Πίνακας 2.2: Προσωπικό Ε&Α ανά φύλο και τομέα εκτέλεσης Ε&Α (αριθμός ατόμων), 2011
Πίνακας 2.3: Προσωπικό Ε&Α ανά φύλο και είδος απασχόλησης (αριθμός ατόμων), 2011
Πίνακας 2.4: Προσωπικό Ε&Α ανά φύλο, είδος απασχόλησης και τομέα εκτέλεσης Ε&Α (αριθμός ατόμων), 2011
Πίνακας 3.1:Ερευνητές ανά φύλο και επιστημονικό πεδίο (αριθμός ατόμων), 2011
Πίνακας 4.1: Επίπεδο σπουδών (ISCED 1997) προσωπικού Ε&Α και ερευνητών ανά φύλο (αριθμός ατόμων), 2011.
Εμφανίζεται στις συλλογές: