Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
52 σελίδες
Μέγεθος:
1.85 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16639Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Η έκδοση «Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή Ανάπτυξη, 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή» συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Περιφέρειες της Γνώσης (Regions of Knowledge, REGIONS/RoK)» (Ειδικό Πρόγραμμα «Ικανότητες», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ) για την Έρευνα της ΕΕ) την περίοδο 2007-2013. Η μελέτη εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων (Intelligence Reports) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες που απορρέουν από τις δράσεις του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ. Ανταποκρίνεται, δε, στο θεσμικό του ρόλο για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου και την απεικόνιση με δείκτες της ελληνικής επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας.
Ημερομηνία: 
22/08/2013
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-80175-8-0
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2013 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: