Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Report text
Έκταση:
82 pages
Μέγεθος:
2.65 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16629Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
The regional dimension of knowledge intensive activities in Greece: Overview 2015
Δημιουργός: 
Συγγραφέας: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
This edition is the first in a series of publications being launched by the National Documentation Centre (EKT), with the aim of capturing the input and output of knowledge intensive activities across the thirteen regions of the country. The publication makes use of data from the official R&D and Innovation statistics which have been collected by EKT, including R&D statistics for expenditure and personnel, statistics for business innovation, bibliometric studies on scientific publications in international journals, the National Archive of PhD Theses, data on Greek participation in European research programmes, etc.
Ημερομηνία: 
2015
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISBN: 
978-618-5079-61-1
978-618-5079-62-8
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2015 National Documentation Centre
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Operational Programme “Digital Convergence” (NSRF)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
National Information System for Research and Technology/Social Networks-User Generated Content
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
296115
Χρηματοδότης: 
European Union-n-European Regional Development Fund
Greece
Είναι εκδοχή του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
The publication makes use of data from the official R&D and Innovation statistics which have been collected by EKT, including R&D statistics for expenditure and personnel, statistics for business innovation, bibliometric studies on scientific publications in international journals, the National Archive of PhD Theses, data on Greek participation in European research programmes, etc.
For the full data tables, specialized documentations as well as targeted reports please refer to http://metrics.ekt.gr/.
The thematic classification of the PhD Theses amongst scientific fields follows the Frascati classification (Revised Fields of Science, 2007), categorizing in 6 main fields of science and 42 subcategories.
Data collection for the Community Innovation Survey is carried out in compliance with the Decision 1608/2003/ EC of the European Parliament and of the Council concerning the production and development of Community statistics on science and technology, and the Commission Implementing Regulation (EU) 995/20125.
Εμφανίζεται στις συλλογές: